• Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Studia magisterskie
kierunek: Psychologia

 • Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu

Studia licencjackie
kierunek: Pedagogika,
specjalizacja: Praca Socjalna i Resocjalizacja

Doświadczenie zawodowe:
 • Obecnie: Wolontariusz w organizacji ” BodyWhys” wspierajacej osoby z zaburzeniami odżywiania
 •  Pazdziernik 2016-kwiecień 2021:  Poradnia Psychologiczna ” Spectrum Mental  Health ” w Newbridge 
 • Wrzesień 2015- Marzec 2020: Polska szkoła ” Równe Szanse” w Carlow
 • Obecnie: Poradnia Psychologiczna „MY MIND” w Carlow
 • Obecnie: Prywatny gabinet psychologiczny w Carlow
 • Październik 2011 – listopad 2011: Wojskowa pracownia badań psychologicznych w Poznaniu
 • Czerwiec 2007 – listopad 2011: Uczniowski Klub Sportowy „ Chrobry” w Poznaniu: Opiekun w świetlicy opiekuńczo- wychowawczej, opiekun półkolonii w okresie letnim i zimowym
Odbyte Kursy i szkolenia
 •  Czerwiec 2021: CBT- Christine A Padesky – trening online
 •  Sierpień 2020: LGBT + świadomość – trening online
 • Wrzesień 2020: Complex PTSD –  szkolenie kliniczne
 • Wrzesień 2019: ” Working with addiction” – “Praca z osobami uzależnionymi “w Dublinie
 • Marzec 2018 : ASIST – interwencja kryzysowa, zapobieganie samobójstwom
 • Czerwiec 2016: Kurs  “Gottman- terapia dla par”
 • Październik 2015: Kurs „Working with issues of sexual Violence” w Dublinie
 • Wrzesień 2015: Kurs „Childhood sexual abuse” w Dublinie
 • Czerwiec 2013: Kurs „CAT-Cognitive analytic therapy” w Dublinie
 • Marzec 2012: Kurs „Schema therapy” w Dublinie
 • Maj 2010 –kwiecień 2011: Wojskowa pracownia badań psychologicznych w Poznaniu
 • Styczeń 2011: „ Randstad”- agencja doradztwa personalnego i pracy tymczasowej
 • Maj 2010: Urząd Miasta Poznania Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Staż w ramach specjalizacji
 • Luty 2010: Wielkopolskie Centrum medycyny pracy w Poznaniu , Staż w ramach specjalizacji: 30 godzin
 • Październik 2006: Kurs zajęć plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym( Art & Craft w Carlow, Irlandia)
 • Styczeń 2001- czerwiec 2005: „Wspólnota Burego Misia” wolontariusz, opiekun osób niepełnosprawnych,
 • Styczeń 2004 – czerwiec 2004: Pogotowie Opiekuńcze w Poznaniu